دوشنبه

سانسور رسانه ها در بامیان


نشریه مستقل نگاه جوان(قبلا به نام صدای جوان بود اما اخیرا بدلیل وجود داشتن نشریه به همین نام در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور ،به نام نگاه جوان ثبت شد) یکی از رسانه های چاپی بامیان است که توسط گروهی از جوانان این ولایت، از یازده ما بدینسو در سراسر این ولایت به نشر می رسد.
دوستانی که در بامیان هستند می دانند که همکاران این رسانه در نوشته هایشان از کم کاری های بعضی مسئولین انتقاد می کردند و به تحلیل وضعیت زندگی مردم این ولایت از زاویه های مختلف می پرداختند.
بر اساس گفته های مسئولین ماهنامه نگاه جوان، شماره یازدهم این نشریه زمانی که در کابل چاپ شده و به بامیان رسیده است، قبل از اینکه به دست آنها برسد به دلایل نا معلومی مفقود گردیده است.
براساس اظهارات موتروانی که مسئولیت انتقال نشریه از کابل به بامیان را داشت؛ زمانی که وی به بامیان می رسد شخصی نشریه را از او گرفته و رفته است.
اما مسئولین نشریه نگاه جوان می گویند که هیچ کدام از همکارانشان نشریه را نگرفته اند.
به این می گویند سانسور حرفه ای رسانه ها!
بسیار جای تاسف است که اینگونه مشکلات فراروی فعالیت های جوانان در بامیان وجود دارد و بعضی اشخاص تلاش دارند تا به هر نحوی صدای مردم را خفه کنند.
اینک سوال اینجاست که چه کسانی در اینگونه قضایا دخیل هستند و آیا می توان با دوام این وضعیت به آینده رسانه های بامیان امیدوار بود؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: